Om anmeldelsesportalen

Anmeldelsesportalen er en uafhængig portal, hvor du, som forbruger, kan tilkendegive din mening om de oplevelser, du har haft i forbindelse med køb i fysisk butik eller webshop. Du kan også anmelde virksomheder der ikke tilbyder fysiske produkter, men som eksempelvis sælger ydelser eller lignende.

Vi kender det alle: enten har vi fået en formidabel service, som ligger ud over det forventlige eller en service, som ikke, i kundens optik, er berettiget og vurderes til at være kritisabel. På anmeldelsesportalen.dk har du derfor mulighed for at anmelde virksomheder uanset hvilken oplevelse du måtte have haft.

Sådan foregår det

Du finder den virksomhed du vil anmelde. Nederst på virksomhedens profil finder du mulighed for stjerne-rating samt et felt, hvor du kan skrive en anmeldelse. Der er som sådan ingen krav til anmeldelsen og det antal stjerner du vælger at give virksomheden – det er en helt og aldeles subjektiv vurdering foretaget af dig, som forbruger.

Regler og retningslinjer

Din anmeldelse må ikke indeholde groft sprogbrug eller referere til andre virksomheder, samt have kommerciel interesse. Derudover opfordrer vi altid til en sober tone og ærlighed omkring enhver oplevelse du måtte have haft med den pågældende virksomhed.

Masseanmeldelser tolereres ikke og vil ikke blive publiceret på websitet.

Point- og stjerneberegning

Selve anmeldelsen er delt i 3 emner: Service, Pris og Samlet vurdering. Du giver virksomheden en score i hver kategori. Scoren er pointbeseret og ligger fra 1-10 point. Når du har givet point i de 3 kategorier bliver der automatisk udregnet en gennemsnitlig samlet pointvurdering. Denne pointvurdering er afgørende for det samlede antal stjerner, som igen udregnes på gennemsnitlig niveau og lægges sammen med de øvrige anmeldelser. På den måde får vi altså en samlet antal point- og stjerne-score.

Ud over point- og stjernefordeling har du, som forbruger, mulighed for at komme med punkter omkring fordele og ulemper. Disse vil også komme til at fremgå af anmeldelsen, men er valgfrie.

Anmeldelsesportalen
Logo